Skip to content Skip to footer

วิธีการหมักซีอิ๊วแบบกรรมวิธีจีนโบราณ ตำหรับแต้จิ๋ว

วิธีการหมักซีอิ้วแบบกรรมวิธีจีนโบราณ ตำหรับแต่จิ๋ว

1.เราใช้วิธีการหมักซีอิ๊วแบบกรรมวิธีจีนโบราณทำให้ซีอิ๊วของเรา มีรสชาติ กลิ่นสีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่สามารถลอกเลียนแบบหรือผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัยได้ เราใช้เวลาหมักตามธรรมชาตินานนับปีไม่ใช้สารเคมีในการหมักบ่มระยะสั้นเพื่อเร่งการผลิต จึงปราศจากสารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

2.และเรายังใช้การต้มแบบพิถีพิถันโดยใช้หม้อต้มแบบโบราณและใช้แกลบในการเป็นเชื้อเพลิง ใช้เวลาในการเคี่ยวนานกว่า 10 ชั่วโมง เพื่อให้ได้กลิ่นที่หอมและรสชาติที่กลมกล่อม

3.มาถึงการบรรจุ เราใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมในกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว แต่มีมาตรฐานสามารถควบคุมได้เพื่อส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้รวดเร็วและมีคุณภาพที่สุด