Skip to content Skip to footer
Products

สินค้าของเรา

OEM Products

Original Equipment Manufacturer

Thai Gold Brand

ได้แก่ ซีอี๊วขาว ซอสหอยนางรม ส่งออกไปยังประเทศไอร์แลนด์

Rami Levy Brand

ได้แก่ ซีอิ๊วญี่ปุ่น ซอสเทอริยากิ ส่งออกไปยังประเทศอิสราเอล

Swan Brand

ได้แก่ ซีอิ๊วดำเค็ม ซีอิ๊วปรุงรส ส่งออกไปยังประเทศคูเวต

Wok Brand

ได้แก่ ซีอิ๊วดำเค็ม ซีอิ๊วปรุงรส ซีอิ๊วญี่ปุ่น ซอสเทอริยากิ ซอสผัด ซอสเปรี้ยวหวาน ส่งออกไปยังประเทศอิสราเอล