Skip to content Skip to footer
Singhbin Brand
ซีอิ๊ว และซอสกลูเตนฟรี ตราสิงห์บิน ทั้งกระบวนการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบ ส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต จนกระทั่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
เราคือผู้ผลิตซีอิ๊ว ซอสถั่วเหลือง และเครื่องปรุงรสอาหาร ตามกรรมวิธีการผลิตแบบจีนโบราณ โดยมีรสชาติ กลิ่นสี อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ได้จากวิธีการผลิต ไม่สามารถเลียนแบบหรือผลิตด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยได้ เพราะต้องใช้ทั้งศาสตร์ และศิลป์ในการปรุงที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษชาวจีนหลายชั่วอายุกว่า 100 ปี กลายเป็นโรงงานเพื่อผลิตแบบอุตสาหกรรม…

มาตรฐานการผลิต

Singhbin Brand

ศิลป์ในการปรุงที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษชาวจีนหลายชั่วอายุกว่า 100 ปี

กลายเป็นโรงงานเพื่อผลิตแบบอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2526 ณ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ภายใต้ชื่อสินค้า ตราสิงห์บิน จากอดีตจนถึงปัจจุบันนับเป็นรุ่นที่ 3…

Our Products

ผลิตภัณฑ์ของเรา

order products

ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า

Fanpage

ซีอิ๊วสูตรโบราณ มาตรฐานส่งออก ตราสิงห์บิน

Line ID

Singhbin

Lazada

Shop Singhbin

Shopee

Singhbin

TikTok

Singhbin_shop