Skip to content Skip to footer

คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสน เยี่ยมชมโรงงานซีอิ๊วสิงห์บิน

ทางโรงงานซีอิ๊วสิงห์บินมีความยินดี ที่ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคที่ทันสมัย 

 ทางโรงงานหวังว่าโอกาสหน้าจะได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาที่น่ารักอีกครั้ง และขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะ